CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL I . Caracteristica generala a cheltuelilor si veniturilor in unitățile de comerț

CAPITOLUL II . Contabilitatea cheltuelilor în unitățile de comerț cu ridicata

CAPITOLUL III . Contabilitatea veniturilor în unitățile de comerț cu ridicata

CAPITOLUL IV . Modul de prezentare a informației privind veniturile și cheltuielile în rapoartele financiare
CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE