CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Fundamente teoretico – metodologice ale termenului de capital uman
1. Delimitări conceptuale ale termenului de capital uman, manager, management
2. Situaţia tinerilor pe piaţa muncii în contextul socio-economic al Republicii Moldova
3. Rolul educaţiei în dezvoltarea competenţelor manageriale la tineri

CAPITOLUL II. Valorificarea capitalului uman – condiţie necesară pentru o dezvoltare durabilă
1. Managerul profesionist: Roluri şi tactici de conducere
2. Probleme privind dezvoltarea abilităţilor manageriale la tineri în viziunea specialiştilor în domeniu
3. Rolul presei în promovarea calităţilor manageriale la tineri

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE