CUPRINS

INTRODUCERE

1. Consideraţii generale privind normele morale şi etica
1. 1 Normele morale
1. 2 Ce este morala ?
1. 3 Ce este etica?

2. Principii morale şi etice în mediul de afaceri
2.1 Managementul reputaţiei în mediul de afaceri
2.2 Un cod global?
2.3 Direcţii de adoptat in viitor

3. Exemple de coduri de conduită corporatistă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE