CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I . Importanţa şi structura mijloacelor fixe
1.1 Mijloacele fixe – structură , clasificare şi componenţă
1.2. Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Capitolul II . Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe
2.1 .Contabilitatea intrării mijloacelor fixe
2.2 . Uzura mijloacelor fixe
2.3 . Contabilitatea ieşirii mijloacelor fixe
2.4 . Evidenţa reparaţiei mijloacelor fixe

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE