CUPRINS

I. ÎNTRODUCERE
1.1. Epidemiologie, etiologie, factorii de risc în tumorile maligne a ţesuturilor moi
1.2. Clasificarea tumorilor maligne a ţesuturilor moi

II. REVIUL LITERATURII

III. METODE DE INVESTIGAŢII
3.1. Examenul clinic
3.2. USG
3.3. Radiografia
3.4. Tomografia computerizată
3.5. Tomografia computerizată 3D
3.6. RMN
3.7. Citologia
3.8. Biopsia şi histologia. Trepanobiopsia ecoghidată
3.9. Concluzii

IV. TRATAMENTUL
3.1. Tratamentul chirurgical
3.2. Chimioterapia
3.3. Radioterapia
3.4. Perfuzia izolată de membru
3.5. Tratamentul prin hipertermie
3.6. Tratamnetul în dependenţă de stadiu
3.7. Concluzii

V. PARTICULARITĂŢILE EPIDEMIOLOGICE, DEMOGRAFICE ŞI CLINICE ALE TUMORILOR MALIGNE A ŢESUTURILOR MOI
4.1. Incidenţa şi repartizarea tumorilor maligne ale ţesuturilor moi după vârsta şi sex
4.2. Particularităţile clinice ale tumorilor maligne ale ţesuturilor moi
4.3. Concluzii

CONCLUZII GENERALE

RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE