CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Trăsăturile cheie ale ECTS
1.1 Creditele ECTS
1.2 Lucrul studentului
1.3 Rezultatele şi competenţele învăţăturii
1.4 Scara de notare ECTS
1.5 ECTS pentru studiul continuu

CAPITOLUL 2. Documentele ECTS
2.1 Pachetul de informaţii ECTS
2.2 Forma ECTS de aplicare a studentului
2.3 Acordul de studii ECTS
2.4 Fişa de note ECTS

CAPITOLUL 3. Carta sudentului Erasmus

CAPITOLUL 4. Persoanele cheie ECTS
4.1 Coordonatorii instituţionali şi de facultate ECTS
4.2 Îndrumătorii ECTS/DS

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE