CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Conexiune management-motivaţie
1.1 Motivaţia, fenomenele şi componentele ei
1.2 Forme de bază ale motivaţiei
1.3 Relaţia management – motivaţie şi sursele motivaţionale
1.4 Teorii ale motivaţiei în muncă şi implicaţii manageriale
1.4.1 Teorii de conţinut
1.4.2 Teorii de proces
1.4.3 Teorii de întărire
CAPITOLUL II. Evoluţia situaţiei economico-financiare şi sociale în S.A. „Apă-Canal Chişinău”
2.1. Aspecte juridice ale S.A. „Apă-Canal Chişinău”
2.1.1. Date generale
2.2. Analiza potenţialului tehnic
2.2.1. Structura mijloacelor fixe
2.2.2. Procesul şi tehnologiile de producere a apei
2.3. Analiza sistemului organizaţional
2.3.1. Structura organizaţională
2.3.2. Analiza personalului
2.3.3. Dezvoltarea resurselor umane
2.4. Analiza activităţii comerciale
2.4.1. Serviciile
2.4.2. Dinamica şi structura consumului
2.4.3. Politica tarifară
2.4.4. Relaţiile cu clienţii
2.5. Analiza financiar-economică
2.5.1. Bilanţul contabil
2.5.2. Obligaţiunile curente ale întreprinderii
2.5.3. Principalii indicatori economico-financiari
CAPITOLUL III. Motivaţia în cadrul S.A. „Apă-Canal Chişinău”
3.1. Sistemul de management
3.1.1. Administrarea cadrelor în S.A. „Apă-Canal Chişinău”
3.2. Motivatia angajaţilor la locul de muncă în S.A. „Apă-Canal Chişinău”
3.3 TEST: Diagnosticarea factorilor motivaţionali
3.3.1 Analiza rezultatelor obţinute conform testului prezentat
Concluzii

CAPITOLUL IV. Rationalizarea sistemului de motivaţie in S.A. „Apă-Canal Chişinău”
4.1 Caracteristica generală a factorilor ce influenţiază motivaţia
4.2 Modalităţi de creştere a eficacităţii şi eficienţei motivaţiei in S.A „Apă-Canal Chişinău”
4.2.1 Analiza problemelor motivaţionale
4.3. Căi de perfecţionare a motivaţiei în S.A „Apă-Canal Chişinău”

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE