CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Principiile contabile şi rolul lor în cadrul paradigmei contabilităţii in partidă dublă
1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Termeni şi concepte-cheie
1.2. Axiomatizarea contabilităţii financiare
1.3. Principiile contabile, parte esenţială a dispozitivului contabil

Capitolul 2. Principiile contabile prevăzute de reglementările contabile româneşti armonizate cu normele europene
2.1. Principiul prudenţei
2.2. Principiul continuităţii activităţii
2.3. Principiul permanenţei metodelor
2.4. Principiul independenţei exerciţiului
2.5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii
2.6. Principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere
2.7. Principiul necompensării
2.8. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
2.9. Principiul pragului de semnificaţie

Capitolul 3. Principiile recunoscute implicit în contabilitatea românească
3.1. Principiile înregistrării şi ţinerii contabilităţii
3.2. Principiile partidei duble
3.3. Principiile cuantificării (măsurării şi evaluării)
3.4. Principiile observării
3.5. Principiile responsabilităţii

Capitolul 4. Alte abordări privind principiile contabile
4.1. Principiile Contabile General Acceptate (GAAP)
4.2. Principiile prevăzute de Cadrul general al IASB
4.3. Aplicarea principiilor contabilităţii financiare în contabilitatea de gestiune

Capitolul 5. Studii de caz
5.1. Principii prevăzute de OMFP 1752/2005

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE