CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Planificare şi elemente de management strategic
1.1 Rolul şi definiţia planificării strategice
1.2 Elementele planificării şi analiza SWOT
1.3 Misiunea, obiectivele, strategiile

Capitolul II. Procesul de planificare strategică
2.1 Prima etapa: Fundamentarea
2.2 Etapa a doua: Analiza
2.3 Etapa a treia: Decizia

Capitolul III. Recomandări metodologice pentru elaborarea planului strategic de dezvoltare social economică a oraşelor din RM
3.1 Scopul, principiile şi sarcinile planificării strategice în oraşele din Republica Moldova
3.2 Structurile de organizare a planificării strategice
3.3 Elaborarea Planului strategic
3.4 Monitorizarea Planului strategic

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE