CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA CONDIŢIILOR NATURALE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ÎNTREPRINDERII CAP „TUDORAN-AGRO”

1.1. Condiţiile naturale, organizatorice şi sistemulmanagerial al întreprinderei

1.2 Caracteristica dezvoltării economice a CAP „Tudoran Agro”

CAPITOLUL II. MANAGEMENTUL MOTIVĂRII PERSONALULUI AL CAP „TUDORAN-AGRO”

2.1 Analiza generală a motivării personalului în CAP „Tudoran-Agro”
2.2 Tehnici motivaţionale propuse pentru perfecţionare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE