CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aprovizionarea si stocarea marfurilor, materiilor prime si materialelor
1.1. Intreprinderea si mediul ambian. Relatiile cu mediul extern
1.2. Aprovizionarea tehnico-materiala-componenta a activitatii comerciale
1.3. Rolul si obiectivele aprovizionarii
1.4. Stabilirea-politici-de-aprovizionare
1.5. Etape ale procesului de aprovizionare
1.6. Substructura sectorului de aprovizionare a intreprinderii
1.6.1. Structuraorganizatorică a intreprinderii
1.5. Gestiunea stocurilor
1.6. Parametrii de baza a normarii stocurilor

CAPITOLUL II. Prezentare S.C.Flanco.S.R.L.
2.1. Scurt istoric
2.2. Despre Grupul Flamingo International
2.3. Strategia FLANCO
2.4. Valorile FLANCO
2.5. Sinteza planului de afaceri al firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L.
2.6. Prezentarea generala a ofertelor firmei S.C. FLANCO S.R.L.
2.7. Domeniul de activitate al firmei Flanco
2.8. Obiectivele firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L.
2.9. Piata firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L.
3.0. Oferta firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L.
3.1. Furnizorii firmei de servicii S.C. FLANCO S.R.L.
3.2. Portofoliul de produse Flanco

CAPITOLUL III. Aprovizionarea si stocarea marfurilor la S.C. FLANCO S.R.L.
3. Tehnologia amenajarii depozitului
3.1. Elemente de fundamentare a tehnologiei amenajarii depozitului
3.2. Tipul de depozit
3.3. Amplasarea depozitului de marfuri
3.4. Dimensiunile depozitului
3.5. Dotarea depozitului cu mobilier si utilaje comerciale
3.6. Amenajarea interioara a depozitului
3.7. Tehnologia produselor de sortare
3.8. Descrierea procesului de aprovizionare şi depozitare a materialelor. Modalităţi de verificare a produsului aprovizionat
3.9. Posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii de aprovizionare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE