CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA CUNOAŞTERII MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI

CAPITOLUL 2. COORDONATELE ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE S.C. MARIAN COMPANY IMPEX S.R.L. ÎN CADRUL PIEŢEI
2.1. Prezentarea generală a firmei
2.2. Descrierea principalelor funcţiuni a S.C. MARIAN COMPANY IMPEX S.R.L.

CAPITOLUL 3. ANALIZA MEDIULUI EXTERN ŞI A INFLUENŢELOR LUI ASUPRA FIRMEI S.C. MARIAN COMPANY IMPEX S.R.L.
3.1. Analiza mediului extern al firmei
3.1.1. Factorii sociali şi influenţe exercitate asupra firmei
3.1.2. Factorii economici şi influenţele exercitate asupra firmei
3.1.3. Factorii tehnologici şi influenţele exercitate asupra firmei
3.2. Analiza mediului competiţional al firmei
3.3. Analiza pieţei specifice
3.3.1. Analiza furnizorilor firmei
3.3.2. Analiza clienţilor firmei
3.3.3. Analiza locului firmei pe piaţă

CAPITOLUL 4. ANALIZA CORELATĂ A MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN A S.C. MARIAN COMPANY IMPEX S.R.L.
4.1. Lista punctelor forte şi slabe rezultate din analiza capabilităţilor strategice
4.2. Oportunităţi şi pericole relevate de analiza mediului extern
4.3. Matricea SWOT

CAPITOLUL 5. PROIECTAREA STRATEGIEI FIRMEI S.C. MARIAN COMPANY IMPEX S.R.L.
5.1. Selectarea tipului de strategie
5.2. Elaborarea misiunii firmei
5.3. Stabilirea obiectivelor strategice si selectarea opţiunilor strategice
5.4. Evaluarea resurselor si stabilirea termenelor
5.5. Schema de ansamblu a strategiei firmei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE