INTRODUCERE

Capitolul I CADRUL TEORETIC AL PROBLEMEI STUDIATE
1.1 Oboseala – delimitari conceptuale
1.2 Atentia

Capitolul II CADRUL METODOLOGIC
2.1 Obiectivele cercetarii
2.2 Ipotezele de lucru
2.3 Organizarea, planificarea si desfasurarea activitatii stiintifice
2.4 Descrierea esantionului
2.5 Tabelul lotului de cercetare
2.6 Descrierea tehnicilor de investigare

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE