CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1 – Prezentarea societăţii comerciale SIAT S.A.
1.1. – Societatea comercială SIAT S.A. – scurt istoric
1.2. – Obiectele de activitate ale societăţii comerciale SIAT S.A.
1.3. – Poziţia societăţii comerciale SIAT SA pe piaţă în raport cu concurenţa
1.4. – Managemetul şi structura societăţii comerciale SIAT S.A.
1.5. – Sistemul informaţional economic. Circuitul documentelor
1.6. – Aspecte financiar – contabile în activitatea societăţii comerciale SIAT S.A.

Capitolul 2 – Delimitări şi structuri privind stocurile
2.1. – Criterii de recunoaştere a activului şi legi de recunoaştere a stocurilor
2.2. – Prezentarea stocurilor
2.3. – Evaluarea stocurilor
2.4. – Rolul provizioanelor pentru deprecierea stocurilor în prezentarea informaţiilor contabile
2.5. – Aspecte fiscale -T.V.A.

Capitolul 3 – Gestiunea şi analiza economică a stocurilor
3.1. – Stocurile într-un sistem de producţie
3.2. – Importanţa stocurilor în procesul de producţie
3.3. – Tipuri de stocuri
3.4. – Obiective şi rezultate ale gestiunii ştiinţifice a stocurilor
3.5. – Elementele principale ale unui proces de stocare
3.6. – Modele teoretice de gestiune a stocurilor
3.7. – Modalităţi practice de aplicare a modelelor teoretice
3.8. – Analiza economică stocurilor

Capitolul 4 – Aplicaţii practice privind operaţiile cu stocuri la societatea comercială SIAT S.A.
4.1. – Organizarea contabilităţii stocurilor la societatea comercială SIAT S.A.
4.2. – Operaţii cu stocuri la societatea comercială SIAT S.A.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE