CUPRINS

INTRODUCERE

I. Satisfacţia în muncă
1.1.Motivaţia: concept, procesul motivaţional
1.2.Satisfacţia în muncă, element al procesului motivaţional

II. Tema studiului
2.1.Scopul studiului
2.2.Prezentarea eşantionului

III. Metodologia cercetării
3.1.Metoda de cercetare utilizată în studiu
3.2.Elaborarea chestionarului
3.3.Administrarea chestionarelor

IV. Rezultatele obţinute
4.1.Prelucrarea informaţiei
4.2.Sinteza rezultatelor

V. Evaluarea rezultatelor
5.1.Gradul de motivare a respondenţilor
5.2.Gradul de valorificare a factorilor motivatori

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE