CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Aspecte teoretice cu privire la structura organizatorică
1.1. Definirea si importanta structurii organizatorice
1.2. Organizarea structurală
1.3. Tipuri de structuri organizatorice
A.Structura ierarhic –liniară
B.Structura funcţională
C.Structura divizională
D.Structura hibridă
E.Structura matriceală
F.Structura antreprenorială- ierarhică
G.Structura organizatorică pe echipe
H.Model de structură pe bază de proiect
I.Structura neuronală

Capitolul 2. Structura organizatorică a firmei S.C.AURORA S.A.
2.1. Prezentarea generală a firmei S.C AURORA S.A.
2.1.1. Scurt istoric
2.1.2. Obiectivele firmei
2.2. Date de identificare ale societăţii, misiunea şi conducerea ei
2.2.1. Strategia de marketing
2.2.2. Analiza SWOT

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE