CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Structura organizatorică – expresia organizării firmei
1.1. Definirea noţiunii şi importanţa structurii organizatorice
1.2. Componentele structurii organizatorice
1.3. Tipuri de structuri organizatorice

Capitolul II. Elaborarea structurii organizatorice
2.1. Cerinţe şi etape în proiectarea structurii organizatorice
2.2. Principii de bază a elaborării structurii organizatorice
2.3. Documente de formalizare a structurii organizatorice

Capitolul III. Studiu de caz „La Fantână

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE