CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ – EXPRESIA ORGANIZĂRII EFICIENTE A FIRMEI
1.1. Esența, conținutul și importanța structurii organizatorice
1.2. Tipologia structurilor organizatorice a firmei
1.3. Elaborarea și definirea etapelor în proiectarea structurii organizatorice

CAPITOLUL II. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE A FIRMEI FRUCT-AGROPRUT SRL
2.1. Descrierea generală a întreprinderii agricole Fruct-Agroprut S.R.L.
2.2. Diagnostica principalilor indicatori economico-financiari
2.3. Analiza structurii personalului a firmei Fruct-Agroprut S.R.L.

CAPITOLUL III. PERFECȚIONAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE EXISTENTE A FIRMEI FRUCT-AGROPRUT SRL
3.1. Evaluarea structurii organizatorice a firmei Fruct-Agroprut S.R.L.
3.2.Evaluarea eficienței proiectului aplicat la întreprinderea Frut-Agroprut S.R.L.
3.3. Modalități de creștere și perfecționare a structurii organizatorice în cadrul Frut-Agroprut S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE