CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: CONCEPTUALIZAREA FENOMENULUI DE NEGOCIERE ÎN CONTEMPORANEITATE
I.1. Noţiunile de bază specifice procesului de negociere
I.2. Comunicare – element fundamental al negocierii
I.3. Rolul şi importanţa negocierii în afacerile internaţionale

CAPITOLUL II: STRATEGII, TEHNICI ŞI TACTICI DE NEGOCIERE FOLOSITE ÎN AFACERILE INTERNAŢIONALE
II.1. Definirea şi formarea strategiilor de negociere
II.2. Importanţa tacticilor în procesul de negociere
II.3. Analiza tehnicilor de negociere în afacerile internaţionale

CAPITOLUL III: ANALIZA NEGOCIERII INTERNAŢIONALE ÎNTRE „X” GERMANIA ŞI „Y” ROMÂNIA
III.1. Prezentarea societăţilor aflate în negociere
III.2. Desfăşurarea negocierilor între firma „X” Germania şi „Y” România
III.3. Strategii, tehnici şi tactici folosite în finalizarea negocierii dintre cele două companii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE