CUPRINS

INTRODUCERE

1 CONCURENŢA – FORŢĂ REGLATOARE A ECONOMIEI DE PIAŢĂ ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI CONTEMPORANE
1.1 Conceptul de concurenţă şi locul acesteea în cadrul gîndirii economice
1.2 Evoluţia funcţiilor şi tipurilor concurenţei în economia contemporană
1.2.1 Conţinutul şi caracterul concurenţei contemporane
1.2.2 Funcţiile şi tipologia contemporană a concurenţei
1.2.3 Efectele nocive ale concurenţei hipertensive
1.2.4 Concurenţa loială şi neloială
1.3 Definirea mediului concurenţial al firmelor din Republica Moldova
1.3.1 Monopolurile – moştenirea sistemului socialist
1.3.2 Libertatea fixării preţurilor
1.3.3 Rolul statului în instituirea mediului concurenţial
1.4 Modele de poziţionare concurenţială a activităţii
1.4.1 Modelul celor 5 forţe
1.4.2 Modelul bazat pe strtegii militare

2 STRATEGII DE FORMARE A MEDIULUI CONCURENŢIAL
2.1 Definirea conceptului de strategie de formare a mediului concurenţial
2.2 Tipologia strategiilor şi locul lor în această clasificare
2.3 Alegerea comportamentului strategic de către organizaţie şi adaptarea la schimbările mediului
2.3.1 Capacitatea organizaţiilor de a se adapta la schimbările mediului
2.3.2 Factorii care influienţează comportamentul concurenţial

3 ANALIZA MEDIULUI CONCURENŢIAL ÎN RAMURA DE TLC
3.1 Carenţe în dezvoltarea mediului concurenţial în ramura de telecomunicaţii
3.1.1 Telefonia fixă
3.1.2 Telefonia mobilă
3.2 Analiza tendinţelor de dezvoltare a ramurii de telecomunicaţii
3.3 Căile de dezvoltare ale mediului concurenţial normal în ramura de TLC

4 STRATEGII ŞI ABILITĂŢI DE FORMARE A MEDIULUI CONCURENŢIAL ÎN RAMURA DE TELECOMUNICAŢII
4.1 Procesul de privatizare a operatorilor de telecomunicaţii şi privatizarea ca strategie de formare a mediului concurenţial
4.2 Liberalizarea sectorului de telecomunicaţii –modalitate de formare a mediului concurenţial
4.2.1 Liberalizarea pieţei echipamentelor de telecomunicaţii
4.2.2 Liberalizarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii
4.3 Rolul strategiei de restructurare în domeniul telecomunicaţiilor
4.3.1 Etapele restructurării

5 PROTECŢIA MUNCII
5.1 Cercetarea si evidenta accidentelor de munca
5.2 Munca femeilor
5.3 Instructajul salariatilor cu privire la tehnica securitatii
si igiena in productie
5.4 Răspunderea materială
5.5 Protecţia muncii
5.6 Contractul colectiv de muncă
5.7 Disciplina muncii
5.8 Calcularea iluminatului artificial în încăpere

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE