CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I :Notiuni generale despre strategiile manageriale
I.1. Managementul practicat în organizaţii
I.2. Misiunea organizaţiei şi Viziunea organizaţiei
I.3. Dezvoltarea planificarii strategice

Capitolul II. Modelarea procesului de management strategic în cadrul intreprinderii de comerţ „Confort”S.R.L din Republica Moldova
II.1 Descrierea activităţii întreprinderii de comerţ „Confort” SRL
II.2. Analiza economico-financiara a intreprinderii „Confort”S.R.L
II.3. Poziţionarea şi grupul-ţintă al mărcii „CONFORT”

Capitolul III. Planul de afaceri şi analiza strategica a firmei „CONFORT”SRL
III.1. Planul de afaceri al intreprinderii pentru anul 2009-2012
III.2. Sistemul de management al calităţii
III.3. Analiza managementului strategic al intreprinderii „Confort”SRL

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE