CUPRINS

INTRODUCERE

1 ROLUL STRATEGIILOR ŞI POLITICILOR FINANCIARE ÎN DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERII
1.1 Concepte privind politicile financiare
1.2 Conţinutul strategiilor financiare
1.3 Criterii de clasificare a deciziilor financiare

2 POLITICA DE FINANŢARE A ÎNTREPRINDERII
2.1 Politica de finanţare pe termen scurt
2.2 Politica de finanţare pe termen lung

3 DIRECŢII ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE A S.A. „MOLDTELECOM”
3.1 Prezentarea generală a S.A. „Moldtelecom”
3.1.1 Structura centralelor telefonice
3.1.2 Evoluţia capacităţii reţelei
3.1.3 Evoluţia numărului de abonaţi şi a centralei telefonice
3.1.4 Structura traficului internaţional
3.2 Analiza financiară suport în elaborarea politicii financiare politcii financiare a S.A. „Moldtelecom
3.3 Strategii financiare şi planul strategic al întreprinderii S.A. „Moldtelecom”
3.4 Perspectivele strategice în asigurarea succesului organizaţional la S.A. „Moldtelecom”
3.5 Propuneri privind perfectarea strategiilor manageriale la S.A. „Moldtelecom”

4 PROTECŢIA MUNCII
4.1 Analiza condiţiilor de muncă
4.2 Măsuri privind sanitaria industrială
4.3 Măsuri de securitate tehnică
4.3.1 Măsuri de securitate la exploatarea aparatelor şi utilajului din domeniul telecomunicaţiilor
4.3.2 Obligaţiile şi drepturile angajaţilor în domeniul protecţiei muncii
4.4 Măsuri privind protecţia împotriva incendiilor
4.5 Calcularea iluminatului artificial

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE