INTRODUCERE

Capitolul 1. Reforma administratiei publice
1.1 Necesitatea reformei. Principiile de baza ale strategiei de reforma
1.2 Scopul, obiectivele generale si grupurile tinta ale strategiei de reforma
1.3 Natura strategiei de reforma si directiile acesteia
1.3.1 Strategia de reforma a functiei publice
1.3.2 Strategia privind reforma administratiei publice locale
1.3.3 Strategia privind formularea politicilor publice
1.4 Managementul strategic al institutiilor publice

Capitolul 2. Descrierea organizatiilor de servicii publice in contextul reformei si modernizarii

Capitolul 3. Programul Multianual de Modernizare. Studiu de caz: Consiliul Judetean Iasi
3.1 Consideratii generale privind Programul Multianual de Modernizare
3.2 Componenta Programului Multianual de Modernizare
3.3 Reteaua nationala de modernizatori
3.4 Analiza Diagnostic a Consiliului Judetean Iasi
3.5 Analiza SWOT
3.6 Actiuni de reforma si modernizare

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE