CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Considerente generale privind managementul strategic şi implementarea strategiei
1.1. Cadrul conceptual al managementului strategic
1.1.1. Definirea managementului strategic şi modalităţi de identificare
1.1.2. Fundamentarea managementului strategic
1.2. Implementarea strategiei
1.2.1. Pregătirea implementării
1.2.2. Evaluarea şi controlul strategiei
1.3. Tipologia strategiilor
1.3.1. Clasificarea strategiilor
1.3.2. Determinanţii endogeni şi exogeni ai strategiei în cadrul firmelor de comerţ

Capitolul 2. Comerţul cu amănuntul şi rolul managerului de vânzări în aplicarea strategiilor de management
2.1. Conţinutul activităţii, rolul economic şi funcţiile comerţului cu amănuntul
2.2. Sectorizarea activităţii de vânzare cu amănuntul şi structura formelor de vânzare ale acesteia
2.3. Tipologia tendinţelor conturate cu privire la evoluţia comerţului cu amănuntul
2.4. Rolul managerului de vânzări în aplicarea strategiilor de management

Capitolul 3. Strategii de management în vânzarea cu amănuntul
3.1. Contextul strategic al firmelor de vânzare cu amănuntul
3.1.1. Importanţa strategiilor de management în vânzarea cu amănuntul
3.1.2. Gestionarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul
3.1.3. Tipuri de strategii aplicate în funcţie de dimensiunile şi formele comerţului cu amănuntul
3.2. Analiza SWOT – instrument important în aplicarea strategiilor de management
3.2.1. Modele de analiză tip SWOT
3.2.2. Particularităţi de utilizare a analizei SWOT în România
3.2.3. Utilizarea analizei SWOT în comerţul cu amănuntul
3.3. Previziunea vânzărilor în cadrul comerţului cu amănuntul
3.3.1. Metode de previziune
3.3.2. Pârghii economice utilizate în politica de vânzări cu amănuntul
3.4. Avantajele practicării managementului strategic

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE