CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Aspectele teoretice privind politicile de motivare a resurselor umane în cadrul întreprinderilor
1.1. Strategii de motivare a resurselor umane
1.2. Rolurile teoriilor motivaționale
1.3. Caracteristici ale promovării personalului

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL SRL „MODCONSTAL”
2.1. Descrierea activității întreprinderii S.R.L „Modconstal”
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari
2.3. Analiza structurii personalului al S.R.L „Modconstal”

CAPITOLUL III. ANALIZA INDICATORILOR RESURSELOR UMANE
3.1. Analiza indicatorilor specifici resurselor umane
3.2. Analiza indicatorilor de remunerare a muncii

CAPITOLUL IV. PREZENTAREA ȘI ANALIZA CHESTIONARULUI
4.1. Prezentarea chestionarului
4.2. Interpretarea rezultatelor

CAPITOLUL V. EFICIENTIZAREA MOTIVĂRII PERSONALULUI
5.1. Climatul motivațional în urma efectuării chestionarului
5.2. Căi și direcții de eficientizare a personalului în cadrul întreprinderii S.R.L „Modconstal”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE