CUPRINS

INTRODUCERE

I CONCEPTELE ŞTIINŢIFICE ÎN FORMAREA MEDIULUI CONCURENŢIAL
1.1 Motivaţia şi locul conceptului de concurenţă în cadrul gîndirii economice
1.2 Evoluţia funcţiilor şi tipurilor concurenţei în economia contemporană
1.3 Impactul mediului concurenţial în dezvoltarea economiei naţionale

II RELEVAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE A MEDIULUI CONCURENŢIAL
2.1 Necesitatea formării mediului concurenţial
2.2 Analiza tendinţelor şi căilor de dezvoltare a strategiilor în ramura de telecomunicaţii
2.3 Studierea factorilor determinanţi care influenţează comportamentul concurenţial

III ROLUL ŞI LOCUL STRATEGIILOR ÎN DEZVOLTAREA MEDIULUI CONCURENŢIAL ÎN RAMURA DE TELECOMUNICAŢII
3.1 Privatizarea ca strategie de formare a concurenţei în ramura
3.2 Managementul liberalizării sectorului de telecomunicaţii
3.3 Oportunităţi a strategiei de restructurare în telecomunicaţii

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE