CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. RELAŢIILE PUBLICE – NECESITATE ACTUALĂ ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCA
I.1. Definirea conceptului de “relaţii publice”
I.2. Repere istorice ale relaţiilor publice
I.3. Tipuri de relaţii publice organizaţionale

CAPITOLUL II. RELAŢIILE PUBLICE – FUNCŢIE MANAGERIALĂ ŞI DE COMUNICARE
II.1. Definiţii şi funcţii ale managementului organizaţional
II.2. Managementul resurselor umane – preocupare a managementului modern
II.3. Comunicarea internă şi rolul ei în managementul organizaţiei

CAPITOLUL III. MOTIVAREA PUBLICULUI INTRAORGANIZAŢIONAL – EXIGENŢĂ ACTUALĂ ÎN RELAŢIILE PUBLICE
III.1. Motivaţie, motivare, demotivaţie – delimitări conceptuale
III.2. Motivele şi factorii motivaţionali – componente ale procesului motivaţional
III.3. Importanţa relaţiilor publice interne în creşterea motivaţiei profesionale a angajaţilor
III.4. Principalele teorii ale motivaţiei

CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ. STRATEGII ALE PR INTERNE DE MOTIVARE A PERSONALULUI ÎN CADRUL S.C. BIJOUX S.R.L.
IV.1. Prezentarea firmei S.C. “Bijoux” S.R.L.
IV.2 Strategii de motivare a publicului intra-organizaţional în cadrul S.C. BIJOUX S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE