CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspecte teoretice privind managementul vînzărilor și a strategiilor în acest domeniu
1.1. Esenţa şi importanţa managementului vînzărilor(Funcţiile managementului vinzarilor tot se pot include aici)
1.2. Strategii în domeniul desfacerii (vînzărilor)

Capitolul II. Analiza activității întreprinderii „ANRUAD” S.R.L.
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii „ANRUAD” S.R.L. (care sa includa istoricul, structura organizatorică, funcțiunile, specificul produselor oferite pe piață, etc).
2.2. Analiza activității economico-financiare pentru anii 2014 și 2015

Capitolul III. Caracteristici, metode si strategiile aplicate în domeniul managementului vînzărilor în cadrul entității „ANRUAD” S.R.L.
3.1. Specificul procesului de vînzare în cadrul entității „ANRUAD” S.R.L. Strategiile de vînzare aplicate de la începutul activității pînă în prezent
3.2. Modalităţi de sporire a eficienţei activităţii de vînzare în cadrul entității, precum și rezultatul estimativ în urma modificărilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE