CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. SPECIFICUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
1.1. Concepţia managerială în administraţia publică
1.2. Resursele umane – factor important al creşterii eficienţii activităţii administrative
1.3. Sisteme de gestiune a resurselor umane în administraţia publică

Capitolul II. POLITICA RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
2.1. Concepţia politicii resurselor umane în administraţia publică
2.2. Algoritmul ştiinţific al componentelor politicii resurselor umane
2.3. Aspectul socio-managerial al funcţionarului public şi impactul acestuia asupra politicii resurselor umane în administraţia publică

Capitolul III. PLANIFICAREA STRATEGICĂ A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Aspecte metodologice ale strategiei managementului resurselor umane în administraţia publică
3.2. Direcţii de implementare a strategiei managementului resurselor umane în administraţia publică
3.3. Mecanisme de implementare şi monitorizare a strategiei managementului
resurselor umane în administraţia publică

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE