CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Baza teoretico-ştiinţifică a procesului de planificare strategică
1.1. Managementul strategic – modul contemporan de gestionare a afacerilor.
1.2. Procesul de restructurare strategică

Capitolul II. Analiza activităţii economico-financiare la S.R.L „Sadova-Vin”
2.1. Scurt istoric şi caracteristica generală a intreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici principali
2.3. Analiza activităţii comerciale şi de marketing
2.4. Analiza asigurării şi utilizării fondurilor fixe
2.5. Analiza activităţii financiare
2.6. Analiza dinamică a dependenţei de corelaţie a cifrei de afaceri la un angajat de factorii de bază.

Capitolul III. Direcţiile prioritare ale strategiei de dezvoltare la S.R.L „Sadova-Vin”
3.1. Valoarea economică şi tendinţele de dezvoltare ale industriei vinicole din Republica Moldova
3.2. Direcţii prioritare ale strategiei de dezvoltare a S.R.L „Sadova-Vin”
3.3. Alegerea şi fundamentarea schemei tehnologice şt a utilajului pentru producerea vinurilor spumante albe

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE