CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Competitivitatea întreprinderii – esenţa şi etapele de bază
1.1. Noţiunea de competitivitate şi evoluţia ei
1.2. Elementele competitivităţii
1.3. Sisteme, metode şi tehnici moderne de management ca strategii de sporire a competitivităţii întreprinderii
1.4. Direcţii de sporire a competitivităţii

Capitolul 2. Analiza competitivităţii întreprinderii
2.1. Studierea competitivităţii întreprinderii
2.2. Caracteristica întreprinderii şi analiza în dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază ai întreprinderii
2.2.1. Analiza consumurilor şi a cheltuielilor
2.2.2. Analiza situaţiei financiare
2.3. Analiza de corelaţie a dependenţei rentabilităţii economice de factorii de bază

Capitolul 3. Sporirea competitivităţii la întreprindere
3.1. Strategiile de sporire a competitivităţii întreprinderii
3.2. Selectarea şi argumentarea strategiilor în vederea sporirii competitivităţii întreprinderii
3.3. Alegerea şi fundamentarea schemei tehnologice şi a utiljului. Calculul efectului economic în urma introducerii măsurilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE