CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT
1.1 Concepte de SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT
1.2 Tehnicile moderne de management
1.3 Competitivitatea: definiţie, factori de influenţă, tipologie

Capitolul 2. Analiza tehnico–economică a activităţii intreprinderii
2.1 Caracteristica intreprinderii S.A. „Basarab-Vin”
2.2 Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază a intreprinderii S.A. „Basarab-Vin”
2.3 Analiza vinzărilor la intreprinderea S.A. „Basarab-Vin”
2.4 Analiza consumurilor cheltuielilor
2.5 Analiza financiară a intreprinderii la S.A. „Basarab-Vin”
2.5.1 Stabilitatea finanicară
2.5.2 Lichiditatea şi capacitateade plată a intreprinderii
2.5.3 Analiza profitului
2.6 Analiza SWOT
2.7 Analiza de corelaţie

Capitolul 3. Proiectul de măsuri pentru sporirea competitivităţii intreprinderii prin implementarea tehnicilor moderne de management
3.1 Măsuri de sporire a competitivităţii prin implementarea Managementului prin obiective
3.2 Măsuri de sporire a competitivităţii prin implementarea Managementului prin excepţie
3.2 Măsuri de sporire a competitivităţii prin implementarea Managementului pe produs
3.4 Alegerea şi fundamentarea schemei tehnologice şi a utilajului . Calculul efectului economic in urma introducerii liniei noi

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE