CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Conceptul, factorii şi evaluarea competitivităţii produselor autohtone
1.1 Factorii şi caracteristicile competitivităţii produselor / serviciilor şi întreprinderilor
1.1.1 Competitivitatea – concept economic, comercial, tehnologic şi social
1.1.2 Calitatea – factor determinant al competitivităţii
1.1.3 Aspecte economice ale calităţii
1.2 Estimarea şi analiza competitivităţii întreprinderilor
1.2.1 Analiza cotei părţi de piaţă şi a poziţiei concurenţiale
1.2.2 Modele de analiză strategică a mediului concurenţial
1.2.3 Analiza avantajului concurenţial

Capitolul 2. Proiectarea sistemului metodologico-managerial – sursă de sporire a competitivităţii
2.1 Proiectarea şi implementarea sistemului metodologico-managerial. Eficienţa sistemului metodologico – managerial
2.2 Sisteme manageriale prioritare pentru întreprinderile de conserve autohtone
2.2.1 Managementul calităţii
2.2.2 Managementul prin bugete
2.2.3 Managementul participativ
2.2.4 Managementul strategic

Capitolul 3. Analiza strategică a industriei de prelucrare a fructelor şi legumelor din Moldova
3.1 Tendinţe în dezvoltarea industriei de prelucrare a fructelor şi legumelor din Moldova
3.1.1 Caracterizarea importanţei, potenţialului şi rezultatelor industriei de prelucrare a fructelor şi legumelor din Moldova
3.1.2 Producerea şi comercializarea materiei prime agricole
3.2 Analiza comparativă a competitivităţii leader-ilor sectorului
3.2.1 Analiza economico-financiară a leader-ilor sectorului
3.2.2 Estimarea şi analiza competitivităţii leader-ilor sectorului.
3.3 Concluzii şi recomandări

Capitolul 4. Direcţii de sporire a competitivităţii întreprinderilor de conserve din Moldova
4.1 Elaborarea etapelor transferului de know-how managerial
4.2 Elaborarea şi implementarea sistemului calităţii, conform standardelor internaţionale ISO 9000 în întreprinderile de conserve din Moldova
4.3 Adaptarea şi implementarea unui sistem de îmbunătăţiri continue

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE