CUPRINS

INTRODUCERE

1. Prezentare generală a S.C. GALMOPAN S.A. Galaţi
1.1. Tipul firmei
1.2. Analiza globală a activităţii. Scurt istoric
1.3. Structura organizatorică a firmei
1.4. Numărul şi strictura personalului folosit în anul de bază
1.5. Situaţia economico-financiară a firmei în anul de bază
1.5.1. Producţia fizică în anul de bază
1.5.2. Cifra de afaceri în anul de bază
1.6. Mediul extern al firmei
1.6.1. Structura mediului extern
1.6.2. Analiza concurenţei
1.6.2.1. Analiza cotei părţi de piaţă
1.6.2.2. Analiza contextului concurenţial

2. Organizarea conducerii desfacerii
2.1. Desfacerea – componentă de bază a funcţiunii comerciale a întreprinderii
2.2. Structura organizatorică a conducerii desfacerii
2.2.1. Organizarea internă a compartimentului de desfacere
2.2.2. Repartizarea atribuţiilor pe posturi şi funcţii. Structura de personal specifică
2.3. Sistemul informaţional în managementul desfacerii
2.3.1. Structura sistemului informaţional în managementul desfacerii. Fluxul de informaţii.
2.4. Sistemul decizional în managementul desfacerii
2.4.1. Problema deciziei
2.4.2. Tipuri de decizii
2.4.3. Problemele decizionale în managementul desfacerii
2.5. Relaţia comercial-producţie
2.6. Sistemul de relaţii ale desfacerii

3. Strategia activităţii de desfacere a produselor
3.1. Cercetarea pieţei – premisă a activităţii de desfacere a produselor
3.1.1. Studiul cererii
3.1.2. Elasticitatea cererii
3.2. Previziuni asupra pieţei
3.2.1. Metode de previziune pe termen scurt
3.2.1.1. Metoda coeficienţilor de elasticitate
3.2.1.2. Metoda trendului
3.2.1.3. Calculul termenului maxim
3.2.2. Metodele de previziune pe termen mediu şi lung

4. Mixul de marketing. Propuneri de îmbunătăţire a politicilor de marketing la S.C. GALMOPAN S.A. Galaţi
4.1. Stabilirea obiectivelor de urmărit
4.2. Produsul
4.2.1. Ciclul de viaţă al produsului
4.2.2. Produsul şi marca
4.2.3. Politica de produs. Strategii specifice
4.3. Distribuţia
4.3.1. Canale de distribuţie
4.3.2. Politica de distribuţie. Strategii specifice
4.4. Preţul
4.4.1. Politica de preţ. Strategii specifice
4.4.2. Modele de alegere a strategiei de preţ
4.4.3. Preţul psihologic
4.5. Publicitatea şi promovarea vânzărilor
4.5.1. Publicitate. Reclamă
4.5.2. Tehnici promoţionale
4.5.3. Politica promoţională. Strategii specifice
4.5.4. Conceperea unei campanii publicitare prin mass-media

5. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri
5.1. Actualizarea cifrei de afaceri din ultimii 5 ani
5.2. Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri

6. Analiza financiară
6.1. Analiza contului de profit şi pierdere în perioada
6.2. Analiza activităţii societăţii pe baza indicatorilor sintetici în perioada

7. Concluzii şi recomandări
7.1. Deficienţe în organizarea producţiei şi desfacerii; propuneri de remediere a acestora
7.2. Necesităţi de restructurare şi investiţii
7.3. Propuneri şi modalităţi strategice de acţiune
7.4. Concluzii finale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE