CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Esenţa Managementului Calităţii la inreprinderile din Ind. Alim.
1.1 Conceptul de management al calităţii totale
1.2.Standardele ISO-9000 – baza esenţială pentru implementarea M. Calităţii
1.3.Indicatorii Calităţii, esenţa şi analiza lor. Căile de ridicare a nivelului calităţii producţiei

Capitolul II. Caracteristica tehnico-economică şi analiza Sistemului de Management al Calitatii la intreprindere
2.1. Poziţia in ramură şi Benchmarking
2.2. Caracteristica generală a intreprinderii
2.3. Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază a intreprinderii
2.4. Calculul şi analiza indicatorilor calităţii producţiei
2.5. Analiza funcţionării SMC la intreprindere
2.6 Analiza SWOT

Capitolul III. Planul de masuri de perfectionare a Sistemului de Management al Calitatii ( SMC) si ridicarea calitatii productiei la intreprindere
3.1.Masuri de imbunatatire a folosirii materiei prime si a materialelor
3.2. Măsuri de introducere a tehnicilor şi tehnologiilor noi de producţie
3.3. Măsuri de implementare a SMC la intreprindere
3.4. Imbunătăţirea structurii organizatorice de conducere a SMC
3.5. Implementarea metodei HACCP
3.6. Calculul eficienţei economice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE