CUPRINS

INTRODUCERE

UNITATEA I. Stabilirea scopului proiectului

UNITATEA II. Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului

UNITATEA III. Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

UNITATEA IV. Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect

UNITATEA V. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

UNITATEA VI. Managementul riscurilor

UNITATEA VII. Managementul echipei de proiect

UNITATEA VIII. Managementul comunicării în cadrul proiectului

UNITATEA IX. Managementul calităţii proiectului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE