CUPRINS

INTRODUCERE

1. Evoluția istorică a activității antreprenoriale
2. Definiția și esența noțiunii de antreprenor
3. Legea cu privire la activitatea antreprenorială în Republica Moldova
4. Satisfacțiile activității antreprenoriale
5. Insatisfacțiile activității antreprenoriale
6. Analiza factorilor care duc la dezvoltarea activității antreprenoriale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE