INTRODUCERE

Capitolul I: Notiuni generale
1.1 Precizari prealabile
1.2 Notiunea de administrator
1.3  Acceptiunile termenului de administrator

Capitolul II: Rolul administratorului in organizarea si functionarea societatilor comerciale
2.1 Conditiile necesare pentru numirea administratorului
2.2 Desemnarea administratorilor
2.3 Durata functiei de administrator. Realegerea administratorilor
2.4 Publicitatea numirii administratorilor
2.5 Natura raportului juridic dintre administrator si societatea comerciala
2.6 Obligatiile si puterile administratorului
2.7 Incetarea functiei de administrator

Capitolul III: Raspunderea juridica a administratorilor societatilor comerciale
3.1 Precizari prealabile
3.2 Raspunderea civila a administratorului
3.3 Raspunderea penala a administratorilor
3.4 Raspunderea contraventionala a administratorilor societatilor comerciale

CONCLUZII GENERALE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA