CUPRINS

INTRODUCERE

1 NATURA, CONŢINUTUL ŞI TENDINŢELE MARKETINGULUI
1.1 Elemente conceptuale ale marketingului
1.2 Funcţiile marketingului
1.3 Locul şi rolul marketingului în cadrul întreprinderii
1.4 Necesitatea şi importanţa organizării activităţii de Marketing
1.5 Relaţiile marketingului cu alte compartimente

2 ASPECTE CHEIE ALE MARKETINGULUI ÎN CADRUL S.A.”MOLDTELECOM”
2.1 Caracteristica generală şi economico-financiară a S.A.”Moldtelecom”
2.2 Descrierea compartimentului de marketing în cadrul S.A.”Moldtelecom”
2.3 Rolul planului de marketing în activitatea departamentului de marketing

3 PERFECŢIONAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING ÎN CADRUL S.A „MOLDTELECOM”
3.1 Problemele implementării marketingului în activitatea S.A.”Moldtelecom”
3.2 Direcţiile optimizării activităţii de marketing în cadrul S.A.”Moldtelecom”

4 PROTECŢIA MUNCII
4.1 Planificarea şi finanţarea măsurilor de PM
4.2 Disciplina muncii şi obligaţiile angajaţilor şi angajatorilor
4.3 Cercetarea accidentelor grave şi mortale
4.4 Masuri de protecţie contra incediilor
4.5 Rolul microclimatului în asigurarea securităţii muncii

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE