CUPRINS

INTRODUCERE

I. Prezentarea societăţii S.C. TOTAL MEDIA SHOP S.R.L.
1.1. Date de identificare
1.2. Gama de produse și servicii
1.3. Structura organizatorică a S.C. Total Media Shop S.R.L.
1.4. Piața S.C. Total Media Shop S.R.L.
1.4.1. Furnizorii
1.4.2. Clienții
1.4.3. Concurenții
1.5. Marketing

II. Diagnosticul economico-financiar al S.C. Total Media Shop S.R.L.
2.1. Indicatori din bilanț
2.2. Indicatori din contul de profit și pierdere
2.3. Indicatori privind creanţele şi datoriile
2.4. Indicatori de lichiditate şi solvabilitate
2.5. Indicatori de profitabilitate
2.6. Productivitatea muncii

III. Analiza diagnostic a resurselor umane la S.C. Total Media Shop S.R.L.
3.1. Activitatea resurselor umane și rolul acestora
3.2. Analiza dimensiunii personalului
3.3. Analiza structurii personalului
3.4. Analiza stabilității personalului
3.5. Analiza eficienței utilizării resurselor umane
3.6. Analiza nivelului de motivare și salarizare a personalului
3.7. Analiza SWOT

IV. Rolul și activitatea resurselor umane la S.C. Total Media Shop S.R.L.
4.1. Misiunea, viziunea și valorile S.C. Total Media Shop S.R.L.
4.2. Obiectivele strategiei de resurse umane și măsuri de implementare
4.3. Acțiuni de implementare a obiectivelor stategice
4.4. Resurse necesare implementării strategiei
4.5. Plan operațional de implementare a strategiei pentru anul 2015
4.6. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE