CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Rata dobânzii în cadrul economiei de piaţă comerciale
1.1. Definirea dobânzii..
1.2. Nivelul dobânzii şi factorii care-l determină..
1.3. Formele şi calculul dobânzii.
1.4. Teorii privind fundamentarea ratei dobânzii.
1.5. Determinarea nivelului ratei active de baza a dobânzii.

CAPITOLUL II. Rolul ratei dobânzii în cadrul politicii monetare
2.1. Politica monetară: obiective şi instrumente.
2.1.1. Obiectivele politicii monetare a Băncii Naţionale a României.
2.1.2. Instrumente directe şi indirecte de politică monetară.
2.2. Influenţa ratei de dobândă pe piaţa monetară.

CAPITOLUL III. Evoluţia ratei de dobandă pe piaţa monetară din România în perioada 1998-2002
3.1. Politica monetară a Băncii Naţionale a României în anul 1998.
3.2. Politica monetară a Băncii Naţionale a României în anul 1999.
3.3. Politica monetară a Băncii Naţionale a României în anul 2000
3.4. Politica monetară a Băncii Naţionale a României în anul 2001
3.5. Politica monetară a Băncii Naţionale a României în anul 2002

CAPITOLUL IV. Modalităţi prin care Banca Naţională a României a influenţat rata dobânzii în economie în perioada 1998-2002
4.1. Piaţa monetară din România în anul 1998.
4.2. Piaţa monetară din România în anul 1999.
4.3. Piaţa monetară din România în anul 2000
4.4. Piaţa monetară din România în anul 2001
4.5. Piaţa monetară din România în anul 2002

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE