CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Managementului Resurselor Umane: elemente de baza, cadru conceptual
I. 1. Consideraţii generale
I. 2. Tendinţe în managementul resurselor umane pe plan internaţional
I. 3.Conceptul de resurse umane
I. 4.Funcţiunea de personal
I. 5. Organizarea activităţilor în cadrul managementului resurselor umane
I. 6.Aspecte privind motivarea personalului
I.6.1. Recompense directe si indirecte
I.6.2. Relaţia management-motivaţie

Capitolul II. Departamentul de Resurse Umane
II. 1. Tipurile de activităţi desfăşurate în departamentul de resurse umane
II. 2. Tipuri de structuri în organizarea departamentului de resurse umane
II. 3. Politica resurselor umane
II. 4. Managerul de resurse umane

Capitolul III. Rolul departamentului de resurse umane din cadrul SC DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA SRL
III. 1 Prezentare general
III. 2. Structura organizatorică
III. 3. Identificarea problemei
III. 4. Factori concurenţiali
III. 5.Formularea obiectivelor
III. 6. Rezultatele studiului de dezvoltare în MRU
III. 6.1 Implicarea MRU în managementul strategic al organizaţiei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE