CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Reglementarea juridică a intreprinderii
1.1 Intreprinderea – esenţa, rolul şi importanţa lui în societate
1.2 Cadrul legislativ în susţinerea şi protecţia intreprinderii în Republica Moldova

Capitolul II: Evoluţia situaţiei economico-financiare la întreprinderea S.A „Zorile”
2.1 Caracteristica generală a întreprinderii
2.2 Analiza indicatorilor activităţii economice şi financiare a întreprinderii S.A. „Zorile”

Capitolul III: Organizarea aplicării funcţiilor manageriale şi implicarea organelor administraţiei publice în activitatea agenţilor a intreprinderilor
3.1 Implicarea organelor administraţiei publice în activitatea agenţilor a intreprinderelor
3.2 Aplicabilitatea funcţiilor manageriale la întreprinderea S.A „Zorile”
3.3 Analiza SWOT a întreprinderii

Capitolul IV: Proiect privind implicarea statului în cadrul S.A. „Zorile”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE