CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1 Riscurile antreprenoriale-concept teoretic
1.1. Definirea notiuniei de antreprenoriat.
1.2. Tipuri de risc.

Capitolul 2 Caracteristica tehnico-economica si a riscurilor a S.A.”Moldovahidromas”
2.1. Caracteristica de baza a intrepreinderii.
2.2. Analiza riscurilor antreprenoriale a S.A.”Moldovahidromas”

Capitolul 3 Abordarea dificultatilor existente a S.A.”Moldovahidromas” in legatura cu reiscurile antreprenoriale si posibelile cai de reducere a lor.
3.1. Dificultatile S.A.”Moldovahidromas” existente in legatura cu riscurile antreprenoriale.
3.2. Modalitatile de minimizare a riscurilor si solutionarea dificultatilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE