CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII

1.1.Aspecte teoretice aleproductivităţii muncii

1.2. Factorii de influență ai productivităţii muncii

1.3. Rezervele de creştere ai productivităţii muncii și efectele acesteia

CAPITOLUL II. ANALIZA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AI FABRICII DE CONSERVE ,,COVAL & CO” SRL

2.1. Caracteristica generală a întreprinderii mixte „Coval and Co” S.R.L.

2.2. Analiza in dinamica a principalilor indicatori economici ai activității de producere și comercială a întreprinderii mixte „Coval and Co” S.R.L.

2.3. Analiza indicatorilor productivităţii muncii la întreprinderea mixtă „Coval and Co” S.R.L.

CAPITOLUL III. RESURSELE DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI EFECTELE ECONOMICE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ,,COVAL & CO” SRL

3.1. Efectele economice ale creșterii productivității muncii asupra profitului întreprinderii

3.2. Legătura dintre salarizare, motivare și procesul de creștere a productivității muncii

3.3. Măsuri privind sporirea productivității muncii la întreprinderea Î.M. „Coval and Co” S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE