CUPRINNS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I.Costul de producţie
1.1 Noţiune de cost. Componenţa şi clasificarea costurilor
1.2 Indicatorii costului de producţie şi dinamica lor
1.3 Sursele informaţionale
1.4 Metode de determinare a costului de producţie
1.5 Planificarea şi controlul costurilor
1.6 Reducerea costurilor de producţie

CAPITOLUL II.Analiza economico-financiară a intreprinderii
2.1 Caracteristica sectorului activităţii
2.2 Analiza tehnico-economică a activităţii intreprinderii
2.2.1 Scurt istoric
2.2.2 Analiza indicatorilor producerii
2.2.3 Analiza furnizorilor
2.2.4 Analiza calităţii producţiei
2.2.5 Analiza activităţii comerciale
2.2.6. Marketingul la intreprindere
2.2.7. Analiza stării financiare
2.3 Analiza cheltuielilor intreprinderii
2.4 Analiza dinamicii dependenţei costului producţiei marfă de factorii de bază
2.5 Analiza S.W.O.T.

CAPITOLUL III.Direcţii de reducere a costului de producţie
3.1 Calculul efectului economic de la plantarea viţei de vie proprii
3.2 Măsuri pentru imbunătăţirea activităţii de marketing la intreprindere
3.3 Măsuri cu privire la imbunătăţirea muncii angajaţilor
3.4 Măsuri pentru evidenţierea costului producţiei
3.5 Măsuri in vederea imbunătăţirii structurii organizatorice
3.6 Partea tehnologică
3.6.1 Generalităţi despre procesul de imbuteliere
3.6.2 Schema tehnologică
3.6.3 Caracteristica producţiei gata
3.6.4 Argumentarea schemei tehnologice
3.6.5. Metode şi mijloace de control
3.6.6 Calculul produselor
3.6.7 Calculul utilajului tehnologic

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE