CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Aspecte teoretico-metodologice privind sistemul managerial
1.1. Sistemul managerial: noţiuni şi componentele principale
1.2. Aspecte privind restructurarea sistemului managerial în condiţiile economiei de piaţă

Capitolul 2. Restructurarea sistemului managerial la întreprindere
2.1. Prezentarea întreprinderii „Alexios-Trans” SRL
2.2. Restructurarea sistemului managerial la întreprinderea „Alexios-Trans” SRL
2.3. Analiza economico-finanaciară a întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE