CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1.Esenţa managementului resurselor umane şi direcţii de restructurare a lui
1.1. Managementul resurselor umane
1.2. Restructurarea intreprinderilor: esenţa, metode şi tehnici
1.3. Etapele restructurării managementului resurselor umane

Capitolul 2.Analiza tehnico – economică a activităţii intreprinderii О.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
2.1. Caracteristica intreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază ai intreprinderii
2.3. Analiza vinzărilor
2.4. Analiza consumurilor şi a cheltuielilor
2.5. Analiza situaţiei financiare
2.5.1. Analiza activelor intreprinderii
2.5.2. Analiza pasivelor intreprinderii
2.5.3. Analiza Profitului şi a Rentabilităţii
2.5.4. Analiza lichidităţii şi solvabilităţi intreprinderii
2.6.1. Analiza generală a resurselor umane la intreprindere.
2.6.2. Analiza etapelor managementului resurselor umane.
2.6.3. Analiza utilizării resurselor umane
2.7. Analiza dependenţei de corelaţie a productivităţii muncii de factorii de influenţă

Capitolul 3.Planul de măsuri pentru restructurarea managementului resurselor umane
3.1. Măsuri de imbunătăţire a managementului resurselor umane
3.2. Măsuri de imbunătăţire a procesului de angajare a personalului
3.3. Măsuri de imbunătăţire a procesului de instruire şi dezvoltare a personalului
3.4. Măsuri de imbunătăţire a procesului de motivare şi stimulare materială a personalului
3.4.1. Măsuri de perfecţionare a motivării muncii
3.4.2. Măsuri de perfecţionare a salarizării muncii
3.5. Măsuri de perfecţionare a locurilor de muncă a personalului
3.6. Tehnologia de fabricare a berii. Perfecţionarea procesului de producere

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE