CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ESENŢA RESTRUCTURĂRII. RESTRUCTURAREA INTREPRINDERII: DIRECŢII ŞI OBIECTIVE
1.1. Esenţa restructurării şi baza ei legislativă
1.2. Analiza diagnostică – etapă iniţială a restucturării activităţii comerciale
1.3 Direcţiile de restructurare a activităţii comerciale a intreprinderilor
la etapa de tranziţie la economia de piaţă
1.4 Elaborarea planului de restructurare a activităţii comerciale

CAPITOLUL II. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII DE PRODUCERE ŞI COMERCIALIZARE A INTREPRINDERII
2.1. Caracteristica generală a intreprinderii
2.2. Analiza in dinamică a indicatorilor activităţii economice a intreprinderii
2.3. Analiza programei de producţie
2.4. Analiza asigurării tehnico-materiale şi utilizării resurselor materiale in producţie
2.5. Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane
2.6. Analiza costului de producţie
2.7. Analiza activităţii de marketing şi vinzări
2.8. Analiza situţiei financiare a intreprinderii
2.9. Analiza SWOT
2.10. Analiza de corelaţie

Capitolul III. MĂSURI DE RESTRUCTURARE A ACTIVITĂŢII COMERCIALE A INTREPRINDERII
3.1 Direcţiile principale de restructurare a activităţii comerciale a intreprinderii la etapa actuală
3.2. Alegerea şi fundamentarea măsurilor de restructurare tehnologică – bază pentru restructurare comercială. Evaluarea efectului economic in urma efectuării restructurării activităţii comerciale

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE