CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I
Esenţa restructurării. Restructurarea financiară – direcţiile şi obiectivele principale
1.1 Esenţa restructurării
1.2. Motive, metode şi tehnici de restructurare
1.3. Diagnoza financiară – etapă importantă in cadrul restructurării financiare a intreprinderii.
1.4. Direcţiile restructurării financiare

Capitolul III.
Proiectul de restructurare financiară la S.A. “Agrovin Bulboaca
3.1. Măsuri de restructurare financiară cu privire la active
3.2. Măsuri economice şi organizatorice ce ţin de restructurare
3.3. Măsuri de restructurare financiară cu privire la pasive
(incheierea Acord-Memoradum)
3.4. Reflectarea intoarcerii datoriilor pe baza măsurilor proiectate
3.5 Producerea Şampaniei

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE